Treball a les 7 comarques

El Govern de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que estableix el Pla de Govern 2007 - 2010, en el qual es fa constar la voluntat d'afavorir la vertebració del territori, compensar les desigualtats, i potenciar el desenvolupament de les zones amb menys dinamisme econòmic o especialment despoblades del territori català, va aprovar, per Acord de 22 de gener de 2008, el Pla d'Iniciatives de Dinamització Comarcal (IDC) per a les quatre comarques de Catalunya amb més necessitat de reactivació econòmica: l'Anoia, el Pallars Jussà, el Ripollès i la Terra Alta. 

El Govern, mitjançant l'Acord de 19 de gener de 2010, i en consideració a la seva situació socioeconòmica, amplia l'àmbit geogràfic d'actuació del Pla incloent-hi tres noves comarques: el Baix Ebre, el Montsià i la Ribera d'Ebre. 

En aquest marc, el Servei d'Ocupació de Catalunya, amb l'objectiu de contribuir a l'equilibri territorial i social de les comarques catalanes, considera oportú donar suport a les entitats locals d'aquestes 7 comarques mitjançant el finançament, en el marc del Projecte "Treball a les 7 comarques", d'un conjunt d'accions complementàries al Pla d'Iniciatives de Dinamització Comarcal, en l'àmbit de l'ocupació i del desenvolupament local, deixant a iniciativa de cada comarca el disseny i la planificació sobre quines de les actuacions poden encaixar millor en el seu projecte de desenvolupament, respectant-ne, en cada cas, el caràcter que els és propi. 

Altres notícies de la comarca