Televisió

L'Ebre TV: Estudi per distingir la garnatxa blanca