Ràdio

Imagina Ràdio: 3 de juliol de 2012. Estudi viabilitat Centre BTT