Objectius específics


Objectius anualitat 2014
 • Desenvolupar una nova modalitat de turisme de qualitat aprofitant els recursos existents, naturals, patrimonials, culturals, … desenvolupant nous productes turístics.
 • Implicar als sectors econòmics amb la recerca de la especialització per assolir la millora de les competències professionals.
 • Implicar els agents públics i privats en els plantejaments i execució de les estratègies de desenvolupament del territori.
 • Millorar la competitivitat dels sectors agroalimentaris i turístics.
 • Planificar estratègicament el desenvolupament del territori amb visió de futur i de forma participativa i integrada.
 • Fomentar la col·laboració público-privada per establir estratègies de desenvolupament.
 • Contribuir al manteniment i generació de nous llocs de treball.
 • Adaptar l’oferta formativa a les necessitats reals dels sectors productius de la comarca.
 • Donar suport al teixit productiu mitjançant la realització d’accions formatives.
 • Donar visibilitat a les accions desenvolupades pel desenvolupament de la comarca.
 
 
Objectius anualitat 2013
 •  Complementar accions per a desenvolupar un nou producte turístic basat amb la valorització de la producció agroalimentària
 • Crear noves oportunitats de negoci mitjançant la innovació en el sector oleícola
 • Desenvolupar una nova modalitat de turisme de qualitat aprofitant els recursos existents, naturals, patrimonials, culturals, …
 • Generar noves oportunitats de negoci i de creació de llocs de treball, aprofitant el principal “pol” d’atracció turístic de la comarca
 • Implicar als sectors econòmics amb la recerca de la especialització per assolir la millora de les competències professionals
 • Impulsar els agents públics i privats en els plantejaments i execució de les estratègies de desenvolupament del territori
 • Aprofitar experiències existents per assolir una adequada implantació de nous productes turístics.
 
 
 
Objectius anualitat 2012
 • Oferir al territori noves perspectives de desenvolupament econòmic basades en la creació de nous productes turístics
 • Implicar els agents locals i privats en el plantejament estratègic del futur social i econòmic del territori
 • Aprofitar els productes endògens de qualitat per revaloritzar-los i desenvolupar activitats complementàries que contribueixin a la creació d’ocupació
 • Aprofitar experiències existents per assolir una adequada implantació de nous productes turístics.      

 

Altres notícies de la comarca