Imatges corporatives

Terra Alta +

Consell Comarcal de la Terra Alta

Imatges 'Treball a les 7 comarques'

 

NORMATIVA PUBLICITAT

Caldrà fer constar en totes les mesures d‟informació i publicitat adreçades a les persones destinatàries, als destinataris potencials i al públic en general, els sisemblemes següents: 

  1. Emblema de Terra Alta +.
  2. Emblema del Consell Comarcal de la Terra Alta.
  3. Emblema del Servei d‟Ocupació de Catalunya.
  4. Emblema de la Unió Europea juntament el lema del Fons Social Europeu i la declaració “L‟FSE inverteix en el teu futur. 
  5. Emblema del Departament d‟Empresa i Ocupació. 
  6. Emblema del Ministerio de Empleo y Seguridad Social-Servei Públic d‟Ocupació Estatal. 

També caldrà fer constar en tota mena de documents editats, materials impresos, cartells, plaques, mitjans electrònics o audiovisuals, mitjans de comunicació, etc., que les accions estan subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques” i amb el finançament del Servei Públic d’Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu, i s‟hauran d‟incloure els logotips del Departament d‟Empresa i Ocupació i del Servei d‟Ocupació de Catalunya. 

 
Altres notícies de la comarca