Realització d’un seminari de promoció i comercialització de serveis turístics mitjançant les TIC i les xarxes socials


Justificació

 

Vista l’evolució que ha tingut el sector turístic a la comarca de la Terra Alta durant els darrers anys es constata la consolidació d’una oferta turística important i de qualitat que s’ha desenvolupat a la comarca. Aquesta oferta ha crescut paral•lelament desenvolupant accions tan el sector públic com la iniciativa privada, en la qual cosa s’ha aconseguit un desenvolupament equilibrat pel que fa a l’oferta turística, implementada pel sector públic, com l’oferta de serveis que ha tirat endavant el sector privat. 

Davant d’aquest fet de consolidació important de l’infraestructura turística comarcal, s’hi troba el repte de la promoció i sobretot de la comercialització. És doncs, per afrontar aquests nous reptes pel que es proposa l’organització d’aquest seminari que haurà de dotar als agents públics i privats de les eines necessàries per dur a terme accions promocionals i comercialitzadores de la seva oferta turística basades en l’ús de les noves tecnologies que s’han consolidat com l’eina bàsica de promoció i comercialització del turisme a nivell mundial.

  

Objectius específics

 

•Habilitar als agents participants en els coneixements necessaris per tal de tractar correctament la informació turística a difondre mitjançant l’ús de les noves tecnologies.

•Assolir coneixements avançats sobre la comercialització dels productes i Serveis turístics a través de les xarxes.

•Adquirir coneixements sobre la promoció i el màrqueting per tal de poder realitzar una correcta estratègia de desenvolupament de l’activitat turística de cada agent.

•Conscienciar sobre la importància de l’aplicació dels procediments de qualitat per la gestió del servei turístic.

 
fShare
0
Altres notícies de la comarca