Realització d’un seminari d’atenció al client en anglès

 

Justificació

 

Aquesta tanda de seminaris donen continuïtat a les accions professionalitzadores que ja s’han desenvolupat a la Terra Alta durant els anys 2010-2011 i 2011-2012. 

Davant dels bons resultats obtinguts els darrers dos anys en el mòdul d’atenció al client en anglès i de la necessitat de seguir aprofundint en aquest aspecte formatiu que han manifestat en diferents ocasions els agents públics i privats que han intervingut en les sessions formatives, es fa necessari seguir aprofundint en aquesta formació a fi d’assolir un nivell prou òptim per a l’atenció.

 

Objectius específics

 

•Interpretar missatges orals complexos expressats per la clientela o professionals del sector en anglès, a velocitat de nadiu, per tal de satisfer els requeriments de la clientela i intercanviar informació amb altres professionals del seu àmbit.

•Interpretar amb un alt grau d’independència documents complexos propis de l'activitat turística, escrits en anglès, per obtenir informació, processar-la  i dur a terme les accions oportunes.

•.Expressar a clientela i a professionals del sector, missatges orals complexos en anglès a velocitat ràpida, per tal d’aconseguir la satisfacció, seguretat i fidelització del client, i intercanviar informació amb altres professionals del seu àmbit.

•Produir en anglès, documents escrits complexos, correctes gramaticalment i ortogràficament, per aconseguir la satisfacció del client i garantir els acords propis de la seva activitat.

•Comunicar-se oralment amb fluïdesa i correcció, amb un o diversos clients o proveïdors en anglès, en els serveis turístics de guia i animació.

 
fShare
0
Altres notícies de la comarca