I Jornada d’Econòmia’13, jornada per debatre línies estratègiques en el sector turisme

 

Justificació

 

L’acció proposada es planteja per a debatre les línies estratègiques del sector turisme a la comarca de la Terra Alta , per impulsar:

 

• El consens en quant a les accions a fer en el futur, en quant la promoció del turisme

• Promoure la cooperació pública privada del territori al voltant de la promoció del turisme

• Millora de l’autoconeixement de les oportunitats del territori, vers la promoció del turisme.

 

Amb aquesta actuació es pretén convocar un fòrum per al debat i la difusió de conceptes com la innovació, el consens, la intel•ligència col•lectiva i la cooperació.

 

Documentació: (clica a l'imatge)

 

 

Objectius 

 

• Generar un catàleg d'idees innovadores que promoguin la promoció del turisme al territori, de forma creativa i consensuada.

• Motivar el sector públic i privat de la necessitat de treballar conjuntament a l’hora de detectar necessitats, crear idees i respostes i transformar-les, responsablement en projectes professionals.

• Foment de la innovació com a eina clau per al desenvolupament

• Creació i millora de la xarxa de contactes

• Foment de la participació en les propostes i alternatives de desenvolupament territorial

• Motivar i fer entendre la conveniència de la reinvenció dels seus rols professionals

• Impuls a la cooperació entre les organitzacions

• Millora de l’autoconeixement de les oportunitats al territori

 
fShare
0
Altres notícies de la comarca