Estudi de caracterització de la demanda enoturística a la Terra Alta

Justificació

 

Realització d’un estudi per definir el perfil de l'enoturista actual i potencial de la Terra Alta a partir diversos instruments metodològics, en el que destaca les enquestes realitzades a la comarca i als anàlisis dels principals mercats potencials. 

Estudi final

 

 

Objectius específics

 

• Conèixer el mercat actual del consumidor de turisme del vi a la Terra Alta, amb especial definició del perfil sociodemogràfic, i les pautes de relació amb el territori. 

• Obtenir les valoracions dels visitants sobre els diferents actius enoturístics de la comarca.

• Explorar i conèixer noves tendències de demanda enoturística a la comarca.

• Identificar els mercats potencials enoturístics de la Terra Alta.

• Facilitar l’adequació dels productes turístics a diferents perfils de demanda.

 
fShare
0
Altres notícies de la comarca