III Jornades d'economia i talent

 

Objectiu General

Dinamització dels diferents agents sòcio-econòmics, mitjançant l’organització d’unes jornades d’econòmiques i l'atenció i suport a les empreses.

Objectius Específics

1.Implicar el sector privat en el desenvolupament del territori.

2.Impulsar la cooperació per millorar l’identificació, el reconeixement i l’autogestió dels recursos endògens així com donar-los impuls i transformar-los en valors socials, i per tant, econòmics.

3.Impulsar la cooperació público-privada com a factor de millora de la professionalització de les empreses i la creació d’ocupació.

4.Millorar la cohesió social i empresarial del territori al voltant del desenvolupament local.

5.Millorar les competències professionals de les empreses.

 

SERVEI D’ASSESSORAMENT A LES EMPRESES 2015

 
Altres notícies de la comarca