Assistència tècnica. Implementació d'accions per millorar la competitivitat turística de la Terra Alta mitjançant col·laboració públic privat

 

Objectiu General

Donar resposta a la demanda de les empreses turístiques de la comarca de la Terra Alta en la implementació del Pla d’Acció consensuat durant el 2014, molt especialment en el suport a la creació, comercialització i internacionalització de producte turístic, i en el disseny d’un pla de comunicació i màrqueting conjunt, que permeti assegurar una major rendibilitat de les empreses, el foment a l’emprenedoria i l’ocupació laboral en el sector turístic.

 

Objectius Específics

1. Donar visibilitat als productes turístics que ofereixen les empreses. 

2. Acompanyar els emprenedors que estan treballant en productes turístics innovadors, a fi de facilitar la seva consolidació i comercialització en diferents canals de promoció i venda.

3. Aconseguir millorar l’ocupació entre setmana i fora de la temporada alta a través de la creació i comercialització de productes adreçats a mercats internacionals. 

4. Donar suport al procés que s’ha iniciat de  la col·laboració i coordinació público-privada en el desenvolupament de les 4 línies estratègiques i especialment en la implantació de la que està relacionada amb la línia 3, vinculada a la difusió, a través de definir un Pla de màrqueting i comunicació territorial, que sigui pràctic, útil i consensuat i amb accions fàcilment assumibles.

5. Donar suport a iniciatives transversals amb la resta de territoris i comarques de la zona, molt especialment la Via Verda, que els usuaris utilitzen de forma molt intensa i que travessa part de l’Aragó i la comarca del Baix Ebre ampliant el seu radi a tot el Delta de l’Ebre.

 

Documents generats

Convocatòries

Assistència tècnica per a la promoció i comercialització dels productes turístics de la Terra Alta

Assistència tècnica individualitzada per a la creació de producte turístic

 

Notícies relacionades

04/05/2015 Assistència tècnica per a la promoció i comercialització dels productes turístics de la Terra Alta, 11 de maig 

06/04/2015 Assistència tècnica per a la promoció i comercialització dels productes turístics de la Terra Alta 

 

 
Altres notícies de la comarca