Assistència tècnica per a la creació de productes turístics innovadors i competitius per als mercats

Justificació de l’acció

A finals dels anys 90, el Consell Comarcal de la Terra Alta, després d’anys de treball, comença a crear una oferta turística basada en els recursos territorials que disposa la comarca (natura, història, arquitectura, etc.). Es treballa molt fort amb la recuperació d’una antiga línea ferroviària que creua la comarca i que s’entreveu com un gran reclam turístic si s’aconsegueix la seva posada en valor. L’any 1994, el Consell Comarcal aconsegueix la cessió per part de RENFE d’aquest tram i paral·lelament s’encarregà el projecte per a la seva adequació com a una Via Verda.

Així doncs, neixen a finals dels anys 90 els primers actius turístics que avui configuren part de l’oferta turística actual de la comarca: Ruta de la Pau, Via Verda, Camí de Sant Jaume de l’Ebre. A partir d’aquí, és la Via Verda qui actua com a principal pol d’atracció de visitants a la comarca per ser un recurs apte per a tot tipus d’usuaris que vulguin gaudir de la natura en un entorn tranquil, amb paisatges espectaculars, que el fa força atractiu per al turisme familiar i de proximitat que és el que més visita la Terra Alta.

El treball dels darrers anys ha portat a complementar l’oferta turística amb el desenvolupament de nous actius que configuren una oferta variada, amb un ampli ventall de propostes. Aquesta oferta s’articula a través dels diferents  propostes que la Terra Alta ofereix a dia d’avui.

No obstant, tal i com estableix el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2013-2016, cal aprofundir en la necessitat de crear productes turístics, ja que tal i com allí s’argumenta “Catalunya és rica en recursos però encara pobre en productes turístics estructurats, innovadors, competitius i vendibles sobretot en l’àmbit internacional”.

El Consell Comarcal en el marc del Pla de Treball a les 7 comarques ha desenvolupat un pla director de l’enoturisme a la comarca i actualment es troba desenvolupant-lo, sobretot dins dels aspectes de sensibilització i formació dels agents implicats en l’enoturisme. És necessari paral·lelament realitzar accions directes de creació de producte aprofitant aquest pla director.

Cal així l’especialització de l’oferta per aconseguir augmentar l’estada i la despesa del turista a la comarca i millorar-ne la seva satisfacció i fidelització.


Objectius específics

  • Crear ofertes turístiques en el territori que s’adaptin a les característiques i tendències dels principals mercats emissors de turisme i, molt especialment, del turisme enològic, cicloturisme i senderisme.
  •  Donar visibilitat als productes que ofereixen les empreses que operen a la destinació amb un major potencial de desenvolupament.
  • Incorporar criteris associats al turisme responsable, sostenibilitat i valoració del producte local en les ofertes turístiques del territori a fi d’atreure segments interessats per aquests conceptes i que estan molt en relació amb els criteris que es demanen a les empreses situades en territoris declarats Reserva de la Biosfera, com és el cas de les Terres de l’Ebre, per participar en iniciatives a nivell estatal.
  • Acompanyar els emprenedors que estan treballant en productes turístics innovadors, a fi de facilitar la seva consolidació.
  • Ampliar la gamma de productes turístics de la comarca i la interrelació entre actors públics i privats (productors agroalimentaris, artesans, empreses de serveis, centres d’interpretació, associacions esportives i culturals, ...)
  • Establir mecanismes de col·laboració i coordinació público-privada per al desenvolupament d’una estratègia de comercialització de productes orientada al mercat.

Documentació

Dossiers professionals de productes turístics;

Estudis;

Presentacions;  

 

 

 

 

 

 

 

fShare
0
Altres notícies de la comarca