Estudi de diagnosi i propostes per a la millora de la competitivitat del sector vitivinícola i viabilitat d’estratègies de comercialització de la Terra Alta

Justificació de l’acció

L’acció que es planteja desenvolupar és el resultat d’un procés de reflexió i anàlisi dut a terme amb les empreses agroalimentàries  de la comarca de manera ampliada a través  de diferents projectes. Una de les principals conclusions que emergeixen després d’aquest treball que cal treballar el sector vitivinícola de la comarca donada la massa crítica del sector a la comarca.  Concretament s’estima que a la Terra Alta, segons informació proporcionada per la DO Terra Alta i el Consell Comarcal de la Terra Alta, existeixen 49 cellers (tenint en compte empreses privades i cellers de cooperatives) que, s’estima, facturen uns 200 mil € de mitjana llevat d’algunes excepcions, on podem trobar un celler amb una facturació propera als 7M€. De manera agregada, per tant, s’estimaria que el sector vitivinícola tindria una facturació estimada de gairebé 17M€.

 

Es considera doncs, que donada la massa crítica del sector a la comarca tindria sentit dur a terme un projecte per millorar-ne la seva competitivitat donada la seva repercussió a nivell del territori (l’aportació al PIB del sector vitivinícola és d’aproximadament el 7%).


Objectius específics

  • Motivar a les empreses a participar en les activitats del  projecte i a dur a terme un procés de canvi estratègic.
  • Conèixer millor el sector vitivinícola per a poder-lo segmentar en termes estratègics
  • Entendre les principals tendències de futur del negoci analitzant clients, competidors, proveïdors, tendències socials, legislació, etc.
  • Fer una primera anàlisi de la competència nacional i internacional i de les seves habilitats i capacitats a través de la realització d’un viatge de referència, l’anàlisi de fonts secundàries i la realització d’entrevistes amb clients locals i nacionals
  • Entendre com s’està competint i com es competirà en el futur en aquests negocis, és a dir, quines opcions estratègiques de futur tenen les empreses i quines habilitats els hi calen per competir amb èxit en aquestes opcions. Les opcions estratègiques existents serien diferents formes de competir en un mateix negoci (lideratge en costos, diferenciació tecnològica, flexibilitat i resposta ràpida, etc.)
  • Adaptar l’anàlisi anterior a la realitat de les empreses i agents del sector de la Terra Alta.
  • Detectar les principals àrees de millora tant a nivell estratègic com de millora de l’entorn que siguin traduïbles en accions
  • L’elaboració d’un pla d’actuacions consensuat amb el conjunt del sector on s’hi defineixin les línies d’actuació que, de manera incremental, reforcin la competitivitat del clúster i, sobretot, facin front als reptes estratègics de les empreses.
  • Dur a terme una primera posada en contacte entre els productors vitivinícoles de la Terra Alta i alguns dels seus potencials clients a partir de la realització d’una jornada de matchmaking.
  • Realitzar un procés d’anàlisi a nivell nacional i internacional que permeti la validació d’una plataforma de distribució conjunta a través d’internet del sector agroalimentari de la comarca.

Documents de l’acció

fShare
0
Altres notícies de la comarca