Pla director de l’enoturisme

Realització d’un pla director que defineixi les línies a seguir per al desenvolupament de l’activitat enoturística a la Terra Alta

 

Justificació

 

En els darrers anys la comarca de la Terra Alta ha vist una clara evolució en el món agrícola, especialment en el sector vitivinícola, on els cellers han millorat els seus processos i la seva imatge. Paral·lelament s’ha dotat a la comarca d’una infraestructura turística lligada al món del vi, amb la creació d’un recorregut audioguiat que permet conèixer tots els aspectes relacionats amb la cultura del vi de la Terra Alta.

 

De manera similar, existeix tota una oferta d’allotjament, gastronòmica i  comercial que envolta el nucli del món vitivinícola de la comarca. Tot això, lligat a l’augment de turisme al territori i a l’interès que desperta l’enoturisme entre els visitants, fa necessari la redacció d’un pla director que marqui les línies a seguir per a un òptim desenvolupament del sector.

 

Documentació; Pla director de l'enoturisme de la Terra Alta


Objectius específics de l’acció

 

  • Contribuir a la valorització dels productes agraris de la comarca
  • Creació de nous actius turístics basats en la cultura del vi que generin ocupació
  • Afavorir la cooperació entre ens públics i privats del món del vi de la Terra Alta
  • Preservació dels paisatges i de l’entorn

 

Adjudicació

El Pla director de l'enoturisme a la Terra Alta va ser adjudicat a la Fundació Universitat Rovira i Virgili (FURV) per un import de 17.969,04 euros, IVA inclòs.

fShare
0
Altres notícies de la comarca