Objectiu general

 

Objectiu anualitat 2014

Dinamitzar les activitats econòmiques de la comarca,  mitjançant la cooperació publica i privada, evitant la destrucció de llocs de treball, creant noves oportunitats i nous llocs de treball, aconseguir així un desenvolupament econòmic integrat i amb criteris de reequilibri territorial.


Objectiu anualitat 2013

Realitzar accions de suport als sectors estratègics de la comarca, amb criteris de reequilibri, i que contribueixin a crear nous llocs de treball, noves oportunitats de negoci i així permetre fixar la població al territori

 

Objectiu anualitat 2012

Dinamitzar l'activitat econòmica comarcal mitjançant la cooperació, impulsar la creació de llocs de treball i fomentar la creació de noves empreses, sota criteris de sostenibilitat per tal de millorar les condicions de vida de la població local.

Altres notícies de la comarca